Kwaliteitsverbetering en –bewaking van modellering en data

Het Energietransitiemodel (ETM) is het resultaat van tientallen manjaren werken. Uiteraard is het model nooit 'af'. Om er toch voor te zorgen dat het ETM betrouwbaar blijft, hanteert Quintel een doorlopend proces van kwaliteitsverbetering. Daarbij betrekken wij actief de partners en gebruikers.

Zoals te zien is op de pagina tekortkomingen kunnen er altijd dingen verbeterd worden aan het ETM. De volgorde waarmee dingen worden opgepakt is deels afhankelijk van de ernst van een probleem, maar ook van de prioriteiten die Quintel en haar partners hieraan geven. Voor grote verbetertrajecten is immers geld nodig.

Verbeterproces

Quintel werkt voortdurend aan het onderhoud en verbetering van de data en modelleren. De beoogde uitkomst hiervan is steeds dat erkende experts tevreden zijn met de kwaliteit van data of modellering voor een bepaald onderwerp. Wij zetten ons in om dit proces in toenemende mate in de 'openbaarheid' te laten verlopen. Er is nog geen proces waarin gebruikte data of de werking van het model 'gevalideerd' worden, in de zin dat een bevoegde organisatie publiekelijk verklaart dat het ETM 'correct' werkt. Wel is het ETM recentelijk een 'open source' project geworden met volledige openbaarheid van data en code tot gevolg. Een uitzondering hierop is de IEA energiebalans welke niet gratis gedeeld wordt met derden.

Bij controversiële onderwerpen raadplegen wij altijd partijen met andere of zelfs tegengestelde belangen om ervoor te zorgen dat de gebruikte data objectief zijn. Denk daarbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld kernenergie en geassocieerde kosten, maar ook windenergie of de prestaties van brandstofauto's vergeleken met elektrische. Voor al deze onderwerpen en meer zijn organisaties geconsulteerd die juist voor- of tegenstander zijn van uitbreiding van bovengenoemde technologieën. Zo heeft Quintel de cijfers rondom elektrische auto's met Enexis en Essent, maar ook met Shell gevalideerd. Quintel maakt bovendien ook zoveel mogelijk gebruik van eigen onderzoek en openbaar toegankelijke rapporten en publicaties. De laatste zijn beschikbaar in onze online bibliotheek.

Omdat het ETM alleen gebruik maakt van 'harde' wetten en bekende feiten, zoals de koolstofinhoud van brandstoffen of de efficiënties van centrales bijvoorbeeld, blijken verreweg de meeste onderwerpen nauwelijks controversieel te zijn. Een groter probleem voor Quintel is het feit dat niet alle benodigde data eenvoudig toegankelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan commercieel gevoelige informatie als de vergoeding die elektriciteitscentrales krijgen om warmte te leveren aan een warmtenet of lastig te simlpificeren informatie als de isolatiegraad in kantoorgebouwen.

Partijen

Een prominente rol bij dit proces is weggelegd voor onze partners. Dankzij het netwerk van partners kunnen wij vrij eenvoudig bepalen wie over de juiste kennis en data beschikt om een verbetering door te voeren.

Feedback van gebruikers is essentieel om verbeterpunten op te sporen. Juist door het ETM gratis aan te bieden en zoveel mogelijk gebruikers te bereiken, zorgen wij ervoor dat alle delen van het model gebruikt en daarmee gecontroleerd worden.

Bij alle verbeterprocessen heeft Quintel altijd de eindverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Quintel uiteindelijk kan beslissen welke data en modellering te gebruiken.