Terms of Service

Quintel Intelligence doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat het Energietransitiemodel (ETM) correcte resultaten geeft. Desondanks kan op geen enkele manier gegarandeerd worden dat de uitkomsten altijd correct zijn. Daarom kunnen aan uitkomsten, aanbevelingen of opmerkingen in het ETM geen rechten worden ontleend.

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die wordt verstrekt aan het Energietransitiemodel en zorgt ervoor dat u voldoet aan wetten, regels en voorschriften. U gaat ermee akkoord dat u alle rechten of licenties hebt verkregen voor de inhoud die u uploadt.

U behoudt alle rechten op inhoud die u aan het ETM verstrekt. Door inhoud in te voeren, verleent u ons een licentie voor gebruik, kopiëren, wijzigen, herdistribueren en in sublicentie geven, en gaat u ermee akkoord dat deze licentie het ETM toestaat deze inhoud aan derden te verstrekken

Als u van mening bent dat uw inhoud aan het ETM is verstrekt op een manier die inbreuk op het auteursrecht inhoudt, neem dan contact met ons op:

Quintel Intelligence
Keizersgracht 639
1017 DT Amsterdam
The Netherlands

E-mail: info@quintel.com