Gebruikte eenheden

Rekenen met eenheden

k (kilo)
1.000
(duizend), oftewel 103
M (mega)
1.000.000
(miljoen), oftewel 106
G (giga)
1.000.000.000
(miljard), oftewel 109
T (tera)
1.000.000.000.000
(biljoen), oftewel 1012
P (peta)
1.000.000.000.000.000
(biljard), oftewel 1015
E (exa)
1.000.000.000.000.000.000
(triljoen), oftewel 1018

Meest relevante eenheden voor energie transitie

bbl 'barrel' of vat - de standaardmaat voor olie, gelijk aan 159 liter
bcm 'billion cubic metres' of miljard m3
bpd 'barrels per day' of vaten per dag
BOE 'Barrels of Oil Equivalent' of vaten olie equivalent. 1 BOE = 41.868 GJ
°C graden Celsius
cm centimeter
EJ exajoule = 1018 joules
GJ gigajoule = 109 joules
Gt gigaton = 109 metrische ton
Gtpa 'gigatonne per annum' of gigaton per jaar
GW gigawatt = 109 watt (zie watt)
GWh 'gigawatt hour' of gigawattuur = 109 wattuur
ha hectare – 10.000 m2
hr 'hour' of uur
J joule = 1 kg x 1 m2/s2, 1 J is de hoeveelheid gebruikte energie als over 1 meter lengte een kracht van 1 newton wordt uitgeoefend
kg kilogram = 1.000 gram
km kilometer = 1.000 meter
kt kiloton = 1.000 metrische ton
kW kilowatt = 1.000 watt (zie watt)
kWh 'kilowatt hour' of kilowattuur
L 1 liter = 1.000 cc (cm3), 1 L zuiver water heeft bij 25 °C een massa van 1 kg
m meter
m2 vierkante meter
m3 kubieke meter
mbd 'million barrels per day' of miljoen vaten per dag
Mio miljoen
MJ megajoule = 106 joules
Mt megaton = 106 metrische ton
Mtpa megaton per jaar
Mtoe miljoen ton olie equivalent
MW megawatt = 106 watt (zie watt)
N newton, 1 N is de kracht die nodig is om 1 kg te versnellen met 1 m/s2
Nm3 normale kubieke meter. Bij 0°C een druk van 1.013 bar.
pa 'per annum' of per jaar
PJ petajoule = 1015 joules
ppm 'parts per million' of aantallen per miljoen
t ton = 1.000 kilogram
tpa ton per jaar
TW terawatt = 1012 watt (zie watt)
TWh 'terawatt hour' of terawattuur = 1012 wattuur
W watt = 1 J/s. 1 joule per seconde