CGI

Website CGI

Slimme Inzet ICT

De energiesector staat aan het begin van een ongekende transformatie. Niet alleen blijft de wereldwijde vraag naar brandstof stijgen, ook fluctueert de prijs meer dan ooit, duurt de onzekerheid op de financiële markt voort en staat klimaatverandering wereldwijd hoog op de politieke agenda. Het is van het grootste belang dat energieleveranciers, bedrijven en consumenten samenwerken om intelligenter gebruik te maken van energie. ICT speelt een ondersteunende maar cruciale rol bij het slim inzetten van verschillende energiebronnen. Het energietransitiemodel biedt mogelijkheden te beoordelen in welke energievoorzieningen moet worden geïnvesteerd om in de energiebehoefte te voorzien en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. CGI’s inbreng bestaat vervolgens uit het bijeen brengen van data uit allerlei bronnen, het valideren, analyseren en rapporteren, zodat men goed onderbouwde beslissingen kan nemen. Rob Leijn, managing director Energy, Utilies & Telecoms van CGI: ‘Het benutten van nieuwe en bestaande manieren voor het opwekken en opslaan van energie is de manier voor energiebedrijven om te overleven. Het energietransitiemodel creëert bewustwording dat er een fundamentele energietransitie plaats vindt om in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Met de intelligente oplossingen van CGI kunnen bedrijven inspelen op deze transitie.

CGI slaat brug tussen business en ICT

CGI is een internationale ICT-dienstverlener met meer dan twintig jaar ervaring in de energiewereld. Door een brug te slaan tussen de business van onze klanten en de inzet van ICT hebben we in de loop der jaren heel wat organisaties in deze sector geholpen. Hierdoor zijn energiebedrijven in staat geweest met de middelen efficiënter te werken, te groeien en leiderschapsposities in te nemen. CGI heeft een uitstekende reputatie in de energiesector, door haar kennis van de markt en de business, de inzet van betrokken en professionele medewerkers en het gebruik van geavanceerde technologieën. Niet zo verwonderlijk dat CGI haar innovatiekracht heeft aangewend om in samenwerking met een aantal belangrijke spelers in deze markt te komen tot een uniek model, waarmee de huidige en toekomstige energiesituatie voor Nederland kan worden gesimuleerd. De ontwikkeling van dit model is voortgekomen uit het besef dat de omslag naar meer onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen één van de belangrijkste thema’s in de komende jaren wordt.