ECN

Website ECN

Over ECN

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut in Nederland op energiegebied, met een internationale oriëntatie. ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: veilig, efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk. In opdracht van overheid en bedrijfsleven ontwikkelt ECN hiervoor kennis en technologieën en brengt die naar de markt. Dat omvat het terugdringen van de energievraag door energiebesparing, het opwekken van energie met hernieuwbare energiebronnen en een efficiënt en schoon gebruik van fossiele brandstoffen (de zogeheten trias energetica). ECN ondersteunt ook beleidsmakers met strategieën over economische en maatschappelijke inpassing van energietechnologie.

Waarom deelname?

ECN ziet de kracht van het Energietransitiemodel om een breed publiek inzicht te geven in de complexiteit van allerlei energiethema's. Dit sluit prima aan op de missie van ECN-Beleidsstudies: dat we kennis leveren voor een duurzame energietoekomst. ECN wil graag bijdragen aan de verbetering en uitbouw van het Energietransitiemodel, en daardoor ook ECN-kennis toegankelijker maken.