Enexis

Website Enexis

Alles voor een betrouwbaar netwerk

Enexis beheert het energienetwerk van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We zorgen ervoor dat de energie (gas en/of elektriciteit) van de energieleveranciers netjes bij de klant terecht komt. In totaal zijn we verantwoordelijk voor de elektriciteitsaansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Daarnaast werken we voortdurend aan een steeds beter, slimmer en efficiënter netwerk, dat klaar is voor de toekomst. Het energienetwerk van Enexis is dan ook het betrouwbaarste van Nederland en een van de veiligste netwerken van Europa. Sinds januari 2009 is Enexis een zelfstandig bedrijf met ruim 4.000 medewerkers. Een grote en dynamische organisatie, met hart voor goede service, vakwerk en innovatie. Voordat Enexis zelfstandig werd, heette het Essent Netwerk en was het onderdeel van Essent. Onze nieuwe naam Enexis staat voor alles wat Enexis is: energie, schakel, toekomst, aansluiting.

Innovatie

Duurzame bronnen als wind, zon en biomassa krijgen de komende jaren een steeds belangrijker rol in de energievoorziening. Ook zijn energiebesparende technologieën zoals warmtekrachtkoppeling en elektrisch vervoer in opkomst. Om die groei mogelijk te maken, wil Enexis de komende decennia de gas- en elektriciteitsnetten grondig aanpassen.

Als het aan ons ligt, rijdt uw auto binnenkort op elektriciteit en tankt u straks onder uw eigen carport. Waar het kan, pakken we onze leidende rol om innovatie en duurzame oplossingen een goede kans te geven. Enexis kan dit alles echter niet alleen en zoekt daarom de samenwerking met overheden, marktpartijen en toeleveranciers.

Het slimme netwerk

Door de opkomst van duurzame energie produceren verbruikers steeds vaker zelf ook energie. Dat doen ze door middel van windmolens, een biomassa-installatie of een kleinschalige warmtekrachtinstallatie. Vaak wordt daarbij meer energie opgewekt dan de klant zelf nodig heeft. Die overtollige elektriciteit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Omdat elektriciteitsnetten van oudsher vooral zijn ontwikkeld voor eenrichtingsverkeer van grote centrales naar de afnemer, vraagt dat om een slimme oplossing. Om energie terug te kunnen leveren aan het energienet, moet tweerichtingsverkeer mogelijk worden gemaakt; de netten moeten worden omgevormd van 'domme'naar 'slimme netten'. Dat zijn netten, die ook in staat zullen zijn om bijvoorbeeld accu's van elektrische auto's op te laden in de perioden dat de vraag naar elektriciteit laag is. Enexis is de initiator van dit Mobile Smart Grid.

De transitie

Omdat netbeheerders binnen hun voorzieningsgebied een monopolie hebben, worden hun tarieven gereguleerd door de Energiekamer. Het wordt steeds duidelijker dat de wijze waarop dit op dit moment gebeurt, Enexis en de andere netbeheerders belemmert in het voorbereiden van de energienetten op een duurzame energietoekomst. Dit belemmert de verduurzaming van de energievoorziening, bijvoorbeeld doordat er niet tijdig capaciteit voorhanden is voor het aansluiten van duurzame elektriciteitsproductiemiddelen. Enexis dringt daarom aan op een grondige herbezinning op de wijze waarop de netbeheerders worden gereguleerd en de mogelijkheden, die zij als gevolg daarvan hebben om de verduurzaming van de energievoorziening te faciliteren. De netten vormen namelijk als cruciale schakel tussen vraag en aanbod het fundament onder de huidige en de toekomstige energievoorziening en moeten hierop worden voorbereid.

Het energietransitiemodel is gericht op het probleem van energievoorziening in een wereld met schaarser wordende brandstoffen. Het invullen van de totale Nederlandse energievraag is een belangrijke stap. Enexis wil daarbij als netwerkbedrijf graag opmerken dat er nog twee belangrijke stappen moeten worden gezet.