e.on

Website e.on

Over E.ON Benelux

E.ON Benelux is onderdeel van een van de grootste private energiebedrijven ter wereld, E.ON AG. Het bedrijf telt meer dan 26 miljoen klanten in 30 landen. E.ON heeft meer dan 85.000 medewerkers en rapporteerde over 2010 een omzet van ruim € 92 miljard.

E.ON Benelux produceert en levert elektriciteit, warmte en gas aan particuliere klanten en is in Nederland een van de grootste energieleveranciers voor de zakelijke markt. Het bedrijf heeft circa 1900 MW opgesteld vermogen in Zuid-Holland, met name op de Maasvlakte. Op die lokatie is ook een nieuwe 1100MW centrale in aanbouw. Tevens heeft E.ON Benelux centrales in België met een opgesteld vermogen van circa 940 MW in Vilvoorde en Langerlo (Genk). In deze markt zijn we actief in het zakelijke segment. Bij E.ON Benelux werken circa 900 medewerkers. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam.

Onze ambitie en positie in het licht van een duurzame energietoekomst

E.ON’s plannen in de Benelux en Europa hangen nauw met elkaar samen. We beseffen als geen ander dat de keuzes waarvoor we staan ingrijpend zijn. Ons handelen als een van de grootste energiebedrijven ter wereld, of het nu gaat om opgewekte TWh of de omvang van onze duurzame energieopwekking, is traceerbaar in de energiestatistieken van de wereld. Die grootte bepaalt mede ons denken en doen: we willen en moeten aan deze verantwoordelijkheid op een goede manier invulling geven, met oog voor de samenleving, onze medewerkers, klanten en aandeelhouders.

In Europa richt vrijwel iedereen zich op een energievoorziening die rond 2050 voor circa 80 procent uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa komt met een dito lage CO2 emmissie . Waar milieugroeperingen echter vinden dat we zo snel mogelijk moeten overschakelen op bijvoorbeeld zonne- en windenergie, daar geloven wij in een stapsgewijze transitie. We kijken daarbij nadrukkelijk ook naar de betaalbaarheid en voorzieningszekerheid. E.ON gelooft in een gecombineerde aanpak van toenemende investeringen in duurzame energieopwekking en verduurzaming van conventioneel opgewekte energie. Ook werken we samen met onze klanten aan besparingen in hun eigen huis of bedrijf.

De energietransitie – en de keuzes die E.ON maakt- vraagt om helderheid in communicatie, open staan voor dialoog en inzicht in de juiste feiten. Dat is de reden waarom E.ON een samenwerking is aangegaan met het Energie Transitie Model: zorgdragen, met andere bedrijven en organisaties in de energiesector, voor data waaruit de juiste en reële conclusies kunnen worden getrokken.