Essent

Website Essent

Energiebedrijf Essent

Essent is een Nederlands energiebedrijf dat gas, elektriciteit en warmte levert aan huishoudelijke en zakelijke klanten. De onderneming beschouwt Nederland als haar thuismarkt, maar heeft inmiddels ook een aanmerkelijke marktpositie opgebouwd in Duitsland en is in toenemende mate actief in België. Een groot deel van de energie die Essent levert, produceert het bedrijf zelf. In elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties, maar ook steeds meer met duurzame bronnen zoals wind en biomassa. Essent levert in Nederland elektriciteit aan zo'n 2,6 miljoen klanten en gas aan zo’n 2,0 miljoen klanten. Gemeten naar omzet is Essent marktleider in de energiemarkt.

Waarom deelname?

Energiebedrijf Essent ziet het energietransitiemodel als een hoogwaardig educatief hulpmiddel dat door geïnteresseerden, studenten en leerlingen kan worden gebruikt om meer gevoel te krijgen voor de samenhang van de aspecten Betrouwbaarheid – Betaalbaarheid – Duurzaamheid in de Nederlandse energievoorziening. Het model laat gebruikers ervaren hoe snel de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit voor energie kan verlopen en welke consequenties dat heeft voor bijvoorbeeld productiekosten en voorzieningszekerheid. Ook wordt de benodigde tijd voor verandering beter inzichtelijk.

Essent draagt inhoudelijk bij aan het Energietransitiemodel door de gegevens van de markt en productiemogelijkheden te valideren en up to date te houden.