GasTerra

Website Gasterra

Profiel

GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse gasvoorziening. Daarnaast biedt GasTerra aan de gashandel gerelateerde diensten aan. De onderneming heeft een sterke inkooppositie en heeft meer dan 40 jaar ervaring in de in- en verkoop van aardgas.

De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas als energiebron geven de onderneming een belangrijke rol in de benutting van de binnenlandse gasvoorraad en de energievoorziening in Nederland en de Europese Unie (EU). GasTerra bevordert een veilige en doelmatige inzet van aardgas en is actief in de ontwikkeling van verdere toepassingen. Het bedrijf onderkent het grote belang van het transitietraject naar een duurzame energievoorziening en initieert projecten in dit kader.

Gasgerelateerde transitieactiviteiten

Een betrouwbare energievoorziening en de zorgvuldige aanwending van aardgas als nationale bodemschat worden door de samenleving van eminent belang geacht. Een belang dat in de huidige wereld met haar klimaat- en energievraagstukken groter is dan ooit.

Meewerken aan de transitie van het conventionele energiegebruik naar meer duurzame energiebronnen rekent GasTerra tot haar verantwoordelijkheid in lijn met genoemde kernactiviteiten. De uitgangspunten zijn duidelijk: waar aardgas een rol kan spelen in energiebesparing, opschoning, verduurzaming of vergroening worden samen met tal van andere organisaties studies verricht naar haalbaarheid en toepassing en investeert GasTerra in ontwikkeling van geavanceerde apparatuur of deskundigheid, ingebracht in beleidsvorming betreffende transitie.