This page is not available in English. Please refer to the Dutch version below.

Partners die kennis delen en het ETM financieel en in natura steunen

Partners uit deze categorie hebben de grootste impact hebben op het Energietransitiemodel (ETM). Aangezien het model gratis toegankelijk is voor iedereen is geld nodig om onderhoud, uitbreidingen en verbeteringen te kunnen doen. Naast geld is vaak ook specialistische kennis nodig. Daarvoor werkt Quintel, de maker van het ETM, samen met bedrijven en overheden die geïnteresseerd zijn om het model te verbeteren of uit te breiden.

Rechten en invloed van partners

Betalende partners hebben geen dwingende invloed op de gebruikte gegevens of uitkomsten van het ETM. Wel hebben deze partners indirect invloed op wat het ETM kan. Het ETM is op sommige gebieden beter uitgewerkt dan op andere, omdat het eenvoudiger is om partners te vinden voor deze onderwerpen. Zo is met steun van onze partners elektriciteit vrij uitgebreid in het ETM opgenomen, terwijl bijvoorbeeld landbouw er nog heel eenvoudig in zit.

Voorwaarden voor funding

Quintel heeft uiteraard verplichtingen richting de betalende partners om bijvoorbeeld de werking van nieuwe toevoegingen aan het model met hen te valideren. Ook dient Quintel zich te houden aan de scope en methode die per project wordt afgesproken in samenwerkingsovereenkomsten. Quintel noemt bovendien alle betalende partners bij naam op de website van het Energietransitiemodel.

De belangrijkste voorwaarde die Quintel aan dergelijke samenwerking verbindt, is dat het eindproduct weer gratis voor iedereen beschikbaar is. Zo ontstaat als het ware een ‘kennispool’ waar iedereen vanuit zijn eigen specialisme aan bijdraagt. Partners leveren naast een financiële bijdrage vaak ook kennis voor het modelleren van een bepaald onderwerp. Quintel heeft het recht om deze gegevens te valideren met een andere partij en aan te vullen of zonodig aan te passen. Meer informatie over het proces voor kwaliteitsverbetering vindt u hier.