Uitleg & Tekst

Website Uitleg & Tekst

Over Uitleg & tekst

Uitleg & tekst verzorgt educatieve projecten waarin leerlingen actief nadenken over maatschappelijke onderwerpen. Materiaal van Uitleg & tekst kenmerkt zich door duidelijke doelen, een relevante inhoud en de inzet van zowel nieuwe als traditionele media.

Uitleg & tekst en het energietransitiemodel

Uitleg & tekst ontwikkelde bij het ETM een serie lessen over sociaaleconomische aspecten van energie, de energiemix van Nederland en de noodzaak tot transitie. Daarbij zetten leerlingen het ETM in om zelf onderzoek te doen naar onderwerpen als CO2-uitstoot, kenmerken van energiebronnen en het huidige energiegebruik in Nederland. De lessen zijn voor de onderbouw van havo/vwo en sluiten aan op de kerndoelen die daarvoor gelden.

Meer dan educatie

Uitleg & tekst verzorgt ook buiten het onderijs uiteenlopende informatieve producten, zoals onderzoeksrapportages, teksten, workshops en presentaties. Meer weten?