Uneto VNI

Website Uneto VNI

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De vereniging vertegenwoordigt ruim 5.300 installatiebedrijven met een totale omzet van 10,5 miljard euro en 1.800 winkels met een omzet van circa 2,7 miljard euro. Voor UNETO-VNI is energiebesparing en duurzaamheid één van speerpunten van beleid.

Energiebesparing en duurzame energie zijn al lang geen toekomstmuziek meer. De bij UNETO-VNI aangesloten installateurs en technisch dienstverleners kunnen hun klanten nu al voorzien van slimme energiesystemen die het milieu sparen en de energiekosten terugdringen. In de woningbouw, utiliteit en in de industrie draagt de installatiebranche dagelijks bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, dankzij een scala aan innovatieve technieken. Technisch gezien is het volgens UNETO-VNI nu al mogelijk om in utiliteitsgebouwen tot 50% fossiele energie te besparen door de inzet van slimme energiesystemen, zoals verwarmen en koelen via bodemopslag, opwekking van energie uit biomassa en toepassing van energiebesparende verlichtingssystemen. Ook huishoudens kunnen veel besparen door isolatie en de inzet van duurzaam opgewekte energie met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen.

De omschakeling naar duurzame energie levert niet alleen milieuwinst op. Een versnelde energietransitie zou alleen in de installatiebranche al 17.000 nieuwe banen opleveren en een extra toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van 1,2 miljard euro per jaar. Maar nog belangrijker is de impuls die een versnelde omschakeling naar duurzaamheid oplevert in termen van innovatiekracht. De brancheorganisatie heeft haar visie op duurzaamheid en energiebesparing vastgelegd in het document 'Een groene kans voor open doel'.