Stijn Santen

Santen
Open scenario
Energy use
-7.9%
CO2 emissions
-17.2%
Energy imports
93.5%
Costs (bln)
41.5
Bio-footprint
0.7 x NL
Renewables
10.1%

Energie afspraken maken op Europees niveau

Het grote dilemma in het bereiken van Europese doelen is: laten we de vrije markt zijn werk doen, of moet de overheid ingrijpen om doelen te realiseren? Er moet naar het totale energiesysteem gekeken worden om goede investeringen te kunnen doen. Die zouden grotendeels gericht moeten worden op het besparen van energie, zonder dat Europa onaantrekkelijk wordt om in te investeren.

What do you see as the main challenge for the EU and/or the Netherlands specific with regards to Energy Consciousness?

De enige manier om de hoge Europese doelen te bereiken is om bilaterale en Europese integratie te realiseren en afspraken te maken. Het is daarmee een keuze tussen de vrije markt zijn gang laten gaan en niet de doelstellingen halen, of met overheidshand ingrijpen, waar politiek draagvlak voor moet zijn en bewustwording voor nodig is. Dat ingrijpen moet niet alleen verstandig zijn voor de bedrijven en de lidstaten maar ook voor onze niet-Europese handelspartners.

What is the most important issue with regards to System Integration for the EU and/or the Netherlands and what should be done about it?

Als je kijkt naar Nederland, dan hebben we bijna de hoogste per capita investering in energie-infrastructuur en zijn ook het meest verbonden met andere netwerken. We moeten afspraken maken met onze buurlanden over waarin te investeren en hoe de capaciteit te verdelingen. Systeem integratie betekend dat je naar het totale energiesysteem kijkt en dan de vraag stelt waar je het best in kunt investeren. Als Europa doelen stelt, dan moet ze dit ook faciliteren. Daarbij is het wel van belang dat Europa beslissingen neemt die haar positie economisch en politiek in de wereld versterken.

If you could spend 100 billion euro in the EU next year on the followings subjects, how would you spend them?

De CEO van Essent zei: ‘de beste toegevoegde waarde per euro energie, is de kilowattuur die je niet gebruikt.’ Ik zou hoogste prioriteit geven aan energie besparing met name in de export gerichte en energie intensieve industrie ; de vrijwillige convenanten vervangen door bindende doelen en financieel stimuleren. In ruil daar voor EU-ETS hervormen zodat hogere EUA prijzen ontstaan. De regelingen moeten zo gemaakt worden dat het wel interessant blijft voor de industrie om te investeren in Europa. De tweede prioriteit gaat naar investeren in efficiëntere energiemarkten (met name in grensoverschrijdende transport infrastructuur voor elektriciteit, aardgas en CO2) en beleid dat onbalans risico’s deels verschuift van netwerk operators naar stroomproducten. Investeringsbeslissingen in opwekking versus transport zullen meer centraal moeten worden gecoordineerd. Derde prioriteit is stimulering van CO2 reductie door lange termijn inkoopcontracten door overheden voor warmte en stroom uit fabrieken/centrales die CO2 reduceren middels CCU. Langjarige subsidies voor het financieren van wind en zon stroom productie zullen moeten verdwijnen.

What role can the Energy Transition Model play with regards to Energy Consciousness and System Integration?

Het ETM is een nuttige reflectie op je ideeën en plannen. Er zal nooit een model bestaan die de realiteit volledig kan beschrijven, omdat je nooit weet hoe mensen collectief reageren op veranderingen. Maar het is zeker nuttig om de gevolgen van bepaalde keuzes inzichtelijk te maken. Systeem integratie valt om dezelfde reden naar mijn idee niet compleet te modeleren. Het wordt wel inzichtelijk wat de bijdragen kunnen zijn van verschillende maatregelen. Dat bijv. aanzienlijke besparingen in energie gebruik en in CO2 emissies mogelijk zijn zonder enorme lange termijn subsidie verplichtingen voor de staat en dus haar burgers.