Frans Stokman

Stokman
Open scenario
Energy use
-44.2%
CO2 emissions
-49.8%
Energy imports
86.9%
Costs (bln)
31.2
Bio-footprint
0.2 x NL
Renewables
29.4%

Het moet vanuit de gebruikers komen.

Gebruikers worden producenten, want gebouwen worden energiecentrales. We doen dat niet alleen maar in buurtcollectieven. Slimme netten maken dat mogelijk. Stroom en gasnetten en warmtevraag moeten veel meer geïntegreerd worden. Door zoveel mogelijk te besparen (denk aan isolatie), te hergebruiken en zelf onze energie op te wekken, kunnen we zo een revolutie van centrale opwek naar decentrale opwek bewerkstellingen.

What do you see as the main challenge for the EU and/or the Netherlands specific with regards to Energy Consciousness?

De uitdaging is om burgers bewust te maken dat het van de vraagkant moet komen. De gebruikers moeten producenten worden. Als het van de aanbodkant moet komen duurt het veel langer.

What is the most important issue with regards to System Integration for the EU and/or the Netherlands and what should be done about it?

In toenemende mate wordt energie decentraal geproduceerd. Samen zijn we een energiecentrale: dat vergt slimmere stroomnetten, maar ook meer verbinding tussen elektriciteit, gas en warmte. Netwerken in combinatie met ICT mogelijkheden. Daar heb je wel weer grote partijen voor nodig.

If you could spend 100 billion euro in the EU next year, how would you spend them?

Allereerst moeten we investeren in energiebesparing. Verder hebben we meer efficiënte markten nodig en vooral betere regulering, zodat decentrale productie versneld uitgerold wordt. Neem Duistland als voorbeeld van hoe dat een stimulans kan gevenm, terwijl regelgeving in Nederland nu vaak belemmerend werkt. Preventie van klimaatverandering is een reden waarom we dit doen. Aanpassing is echter ook belangrijk en Nederland is daar sterk in.

What role can the Energy Transition Model play with regards to Energy Consciousness and System Integration?

Het helpt je om bewust te worden van de consequenties van je keuzes voor het systeem. Het is nodig om steeds weer de nieuwe technologieën hierin te zetten zodat ze meegenomen kunnen worden. Het is best moeilijk om in 2030 helemaal duurzaam te zijn. Toch ben ik positief verrast dat het zo goed uitpakt. Dit is een worst case benadering, dus dat stemt positief als je meeneemt dat er nog een boel revolutionaire technologieën aankomen.