West- & Midden Brabant >90% reductie scenario v2.0

 • West- en Midden-Brabant 2050
 • Created May 22, 2018
Open this scenario

West- en Midden-Brabant 2050

Scenario gebaseerd op de twee regionale energiestrategieën voor West-Brabant (“Ons2050”) en voor Hart van Brabant


Dit scenario is opgesteld in opdracht van de Waterschappen Brabantse Delta.


Scenario-instellingen

Algemeen
 • Waterstofkansen: Overschotten zon en wind worden omgezet in waterstof. DIt geeft een grote potentie (~20 PJ) aan waterstof voor transport en industrie.
Huishoudens
 • Isolatie: Een gemiddelde hoeveelheid isolatie. Gemiddeld 0.7 (m2K/W) in oude woningen en 2.0 (m2K/W) in nieuwe woningen. Zorgt voor een reductie van 4 PJ.
 • Ruimteverwarming en warm water: Nu gekozen om in te zetten op een mix van CV-ketel (met groen gas), Warmtenet, Luchtwarmtepomp, Hybride warmtepomp en kleine restgroep misschien een elektrische boiler.
 • Warmtenet: Voor het warmtenet is een mix gekozen van geothermisch, collectieve warmtepomp, een waterstofketel, en grootschalige stadsverwarming met restwamte.

Gebouwen

 • Isolatie: Er is gekozen voor vergaande isolatie van gemiddeld 2.0 (m2K/W), zorgt voor een reductie van 14.5 PJ. Al is er wel gekozen voor een behoorlijk groei van gebouwen met 1% per jaar. Lagere groei zorgt vor minder vergaande isolatie.
 • Ruimteverwarming: Er is gekozen voor een mix van EL warmtepomp WKO, Gaswarmtepomp, Zonthermisch, Biomassa en een Warmtenet.
 • Warmtenet: Mix van geothermisch en grootschalige stadsverwarming met restwarmte.

Industrie

 • De industrie heeft een effientieverbetering van 1%.
 • Waterstof: Met name in de voedsel- en de chemiesector zijn de waterstofoverschotten vanuit de elektriciteitsproductie ingezet.

Transport

 • Personenvervoer: Het personenvervoer is volledig geelektrificeerd.
 • Vrachtwagens: Het goederenvervoer bestaat uit een mix van elektrificering, waterstof en (bio-)diesel.
 • Binnenvaart: De binnenvaart gebruik (bio-)diesel.

Landbouw

 • De landbouw haalt zijn warmtevoorzieing uit geothermie, waterstof, elektrische warmtepomp (WKO) en een grootschalig warmtenet met restwarmte.

Energieopwek

Als leidraad is de opgewekte PJ uit de POSAD-studies gevolgd. Hieruit volgt de benodigde capaciteit

 • Total opwek 2050: 100.8 PJ
 • Wind: 48.9 PJ (2250 windmolens van 3 MW op land)
 • Zon: 33.7 PJ (85% daken huishoudens, 80% daken gebouwen en 410 zonneparken
 • Geothermie: 4.2 PJ (Geothermie voor landbouw is 3.1 PJ, voor gebouwen 0.5 PJ en voor huishoudens 0.6 PJ)
 • Biomassa: 5.4 PJ lokaal beschikbaar. Totaal primair gebruik is 40 PJ

Kosten

 • De kosteninputs zijn hetzelfde als in het Rli 95% scenario

Flexibiliteitsopties

Overschotten van elektriciteit worden:

 • Opgeslagen in elektrische auto’s & thuisbatterijen
 • Omgezet in waterstof
 • Omgezet in warmte voor de chemie en voor de voedselindustrie

This scenario was last updated on February 17, 2021, in an earlier version of the model. The most recent release of the model was on October 3, 2023.
How do updates to the model affect scenarios?
Slider changes
During updates we must sometimes make small changes to the saved settings for some sliders. This is done to ensure that scenario remains compatible with the new version of the model and, whenever possible, that the intentions of the scenario’s author are preserved.
Outcomes
Scenario outcomes may change due to improvements in the model, better quality data, or the addition of new sliders.

Please note: Save your current scenario before opening another, or your changes might get lost.