100% Sustainable Energy in 2030

  • Netherlands 2030
  • Last updated
  • Open scenario

Dit scenario is in januari 2022 op de volgende punten aangepast/geactualiseerd:

  • Actualisatie van startjaar (van 2015 naar 2019)
  • Zon-PV is nu gebaseerd op de inschatting van Tussen Kolen en Parijs (Urgenda 2021) Tussen Kolen en Parijs\
  • Minder inzet biomassa in industrie en voor elektriciteitsproductie
  • Meer waterstof in de industrie

Quintel Intelligence heeft op verzoek van Urgenda een (bijna) 100% duurzaam scenario gemaakt met het Energietransitiemodel en de basis gelegd met het 5x Anders idee voor:

De Agenda

Nederland 100% op Duurzame Energie in 2030

Het kan al je het wilt!

Dit scenario, dit rapport, deze visie, deze agenda wil antwoord geven op de vraag: als we het willen, kunnen we dan binnen twintig jaar overschakelen op een volledige duurzame energie voorziening? Is het technische mogelijk? Blijft ons energiesysteem dan minstens even betrouwbaar? Kunnen we die overgang betalen en leidt het tot een betaalbare energievoorziening in 2030? Zijn er onoverkomelijke obstakels, waardoor het niet kan binnen twintig jaar? Stel dat we de urgentie onderkennen en het echt willen, kan het dan, 100% duurzame energie in 2030?

Verbeteringen aan het ETM en updates kunnen invloed hebben op de uitkomsten van het scenario. Hierdoor kunnen cijfermatig kleine verschillen zitten tussen gepubliceerde resultaten en actuele uitkomsten van het scenario. Voor vragen kunt u contact opnemen met Quintel Intelligence (info@quintel.com)