Grafiek CO2-intensiteit waterstof

  • Netherlands 2050
  • Last updated
Open this scenario

Dit scenario is gemaakt om een demo te geven van de grafiek “CO2-intensiteit per type waterstofproductie”.

Eerst is een nieuw scenario voor Nederland in 2050 geopend. 100 MW power-to-gas elektrolyser opgesteld, met een betalingsbereidheid van 37 euro/MWh. 100 MW SMR met 100% CCS opgesteld. 100 MW ATR met 100% CCS opgesteld. 100 MW (geïmporteerde) ammoniak reforming opgesteld. 100 MW biomassavergassing met 100% opgesteld. 100 MW import opgesteld.

Voor de CO2-intensiteit van geïmporteerde ammoniak wordt standaard de productieroute via SMR en het Haber-Boschproces aangenomen. Voor de CO2-intensiteit van geïmporteerde waterstof wordt standaard de productieroute via SMR aangenomen.

This scenario was last updated on November 22, 2022, in an earlier version of the model. The most recent release of the model was on January 10, 2023.
How do updates to the model affect scenarios?
Slider changes
During updates we must sometimes make small changes to the saved settings for some sliders. This is done to ensure that scenario remains compatible with the new version of the model and, whenever possible, that the intentions of the scenario’s author are preserved.
Outcomes
Scenario outcomes may change due to improvements in the model, better quality data, or the addition of new sliders.