Draft Climate and Energy Agreement (KEA)

  • Netherlands 2030
  • Last updated
Open this scenario

2030 energiesysteem NL volgens ontwerp KEA v1.1

Dit scenario is gemaakt door Kalavasta in opdracht van Netbeheer Nederland. Het is een best effort inschatting van hoe het (te realiseren) Nederlandse energiesysteem er in 2030 uitziet op basis van bestaand beleid en de plannen van het ontwerp Klimaat en Energieakkoord (KEA). Het is qua maatregelen gemaakt op basis van vast en voorgenomen beleid zoals gepresenteerd in de Nationale Energie Verkenning 2017 en in het ontwerp KEA van 21 december 2018. Het is daardoor een technisch streefbeeld; niet per se het beeld dat door de ingezette instrumentatie ontstaat.

Uitgebreide documentatie over hoe dit scenario tot stand gekomen is en welke aannames en bronnen er achter schuilen is online beschikbaar:

Ten opzichte van de vorige versie (1.0) zijn in dit scenario de investeringskostenreducties die men in het KEA beoogt, ook verwerkt.

Voor vragen kunt u terecht bij John Kerkhoven, partner Kalavasta, via john.kerkhoven@kalavasta.com of Rob Terwel, partner Kalavasta, via rob.terwel@kalavasta.com