West- en Midden-Brabant - Regional energy strategy

 • West- en Midden-Brabant 2050
 • Last updated
Open this scenario

West- en Midden-Brabant 2050

Scenario gebaseerd op de twee regionale energiestrategieën voor West-Brabant (“Ons2050”) en voor Hart van Brabant


Dit scenario is opgesteld in opdracht van de Waterschappen Brabantse Delta.


Scenario-instellingen

Algemeen
 • Waterstofkansen: Overschotten zon en wind worden omgezet in waterstof. Dit geeft een grote potentie (~20 PJ) aan waterstof voor transport en industrie.
Huishoudens
 • Isolatie: Een gemiddelde hoeveelheid isolatie. Gemiddeld 0.7 (m2K/W) in oude woningen en 2.0 (m2K/W) in nieuwe woningen. Zorgt voor een reductie van 4 PJ.
 • Ruimteverwarming en warm water: Nu gekozen om in te zetten op een mix van CV-ketel (met groen gas), Warmtenet, Luchtwarmtepomp, Hybride warmtepomp en kleine restgroep misschien een elektrische boiler.
 • Warmtenet: Voor het warmtenet is een mix gekozen van geothermisch, collectieve warmtepomp, een waterstofketel, en grootschalige stadsverwarming met restwamte.

Gebouwen

 • Isolatie: Er is gekozen voor vergaande isolatie van gemiddeld 2.0 (m2K/W), zorgt voor een reductie van 14.5 PJ. Al is er wel gekozen voor een behoorlijk groei van gebouwen met 1% per jaar. Lagere groei zorgt vor minder vergaande isolatie.
 • Ruimteverwarming: Er is gekozen voor een mix van EL warmtepomp WKO, Gaswarmtepomp, Zonthermisch, Biomassa en een Warmtenet.
 • Warmtenet: Mix van geothermisch en grootschalige stadsverwarming met restwarmte.

Industrie

 • De industrie heeft een effientieverbetering van 1%.
 • Waterstof: Met name in de voedsel- en de chemiesector zijn de waterstofoverschotten vanuit de elektriciteitsproductie ingezet.

Transport

 • Personenvervoer: Het personenvervoer is volledig geelektrificeerd.
 • Vrachtwagens: Het goederenvervoer bestaat uit een mix van elektrificering, waterstof en (bio-)diesel.
 • Binnenvaart: De binnenvaart gebruik (bio-)diesel.

Landbouw

 • De landbouw haalt zijn warmtevoorzieing uit geothermie, waterstof, elektrische warmtepomp (WKO) en een grootschalig warmtenet met restwarmte.

Energieopwek

Als leidraad is de opgewekte PJ uit de POSAD-studies gevolgd. Hieruit volgt de benodigde capaciteit

 • Total opwek 2050: 100.8 PJ
 • Wind: 48.9 PJ (2250 windmolens van 3 MW op land)
 • Zon: 33.7 PJ (85% daken huishoudens, 80% daken gebouwen en 410 zonneparken
 • Geothermie: 4.2 PJ (Geothermie voor landbouw is 3.1 PJ, voor gebouwen 0.5 PJ en voor huishoudens 0.6 PJ)
 • Biomassa: 5.4 PJ lokaal beschikbaar. Totaal primair gebruik is 40 PJ

Kosten

 • De kosteninputs zijn hetzelfde als in het Rli 95% scenario

Flexibiliteitsopties

Overschotten van elektriciteit worden:

 • Opgeslagen in elektrische auto’s & thuisbatterijen
 • Omgezet in waterstof
 • Omgezet in warmte voor de chemie en voor de voedselindustrie